ASTANK 2 – Platformă integrată pentru ingineria sistemelor.

ASTANK 2 este o platformă integrată pentru tehnici de control în ingineria sistemelor. Aceasta este concepută pentru a permite aplicarea și testarea metodelor de identificare și de control pe un proces real cu un comportament non-linear, descris de dinamica fluidelor. În principiu, platforma constă într-un sistem de două rezervoare deschise, între care circulă fluid printr-o rețea de pompare și distribuție.

Echipamentul este format din:

– Două rezervoare gradate interconectate, unul cu secțiune variabilă;
– Un rezervor colector;
– Două traductoare de nivel;
– Reţea de pompare şi distribuţie:
• convertizor de frecvență pentru controlul pompei;
• două pompe auxiliare de debit constant;
• două traductoare de presiune pentru monitorizarea liniei principale de pompare;
• două traductoare de debit, câte unul pentru fiecare linie de alimentare a rezervoarelor;
• două supape de control (electrovalve continue), câte unul pentru reglarea fluxului de alimentare al fiecarui rezervor;
• trei valve manuale;
– Trei senzori de nivel (digital) pentru semnalizarea limitelor de umplere / golire;
– Panoul frontal pentru operarea manuală și conectarea semnalelor.

ASTANK 2 permite utilizatorilor săi să studieze și să dezvolte strategii de control neliniar pentru reglarea debitului și a nivelului.

Cu echipamentul didactic ASTANK 2 se pot face numeroase experimente, cum ar fi:

– Studiul caracteristicilor statice și dinamice ale traductoarelor și elementelor de execuţie;
– Achiziţie de date;
– Modelare analitică și / sau identificarea experimentală a proceselor;
– Proiectare de structuri de control simple (controlor unic de tip P, PI sau PID);
– Proiectare de algoritmi de control multi-model sau pentru procesele multi-variabile;
– Punerea în aplicare a structurilor adaptive pentru procesele  variante în timp;
– Punerea în aplicare a strategiilor de control bazate pe tehnici de evolutive (controlere fuzzy, algoritmi genetici, reţele neuronale);
– Studiul comparativ al performanțelor de control şi robustețe pentru diferiţi algoritmi implementați.

Acesta este motivul pentru care echipamentul noastru reprezintă cel mai bun mod de a învăța cum se pune în aplicare un sistem automat de control al unui proces pe un PLC / PC.

Echipamentul nostru de training, ASTANK 2, este compatibil cu diferite panouri de training care pot fi găsite în catalogul nostru de produse Technical Training System la secţiunea Process Control.

Articol 1: J. Culita, D. Stefanoiu, A. Dumitrascu, ASTANK2: Analytical Modeling and Simulation, 2015 20th International Conference on Control Systems and Science (CSCS20)

Articol 2: A. Dumitrascu, C. Istratescu, D. Stefanoiu, J. Culita, Environment Communication and Control Systems integrated on Teaching Platforms, Case study: Double Water Tank System, 2015 20th International Conference on Control Systems and Science (CSCS20)

Articol 3: J. Culita, D. Stefanoiu, Multi-Model Identification of Pumping System in ASTANK2 Plant, 2017 21st International Conference on Control Systems and Science (CSCS21)

Articol 4: V. M. Hung, I. Stamatescu, C. Dragana and N. Paraschiv, Comparison of model reference adaptive control and cascade PID control for ASTank2, 2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS)