Asti Automation Research se implica activ in dezvoltarea de colaborari pentru activitati de cercetare aplicativa/industriala sau fundamentala. Acestea vizeaza, nelimitativ, programele nationale de cercetare-dezvoltare-inovare, apeluri de proiecte pentru dezvoltare institutionala si competitivitate economica co-finantate prin fonduri europene precum si alte tipuri de proiecte internationale (EUREKA, H2020).

Beneficiind de o echipa de experti, precum si o retea extinsa de colaboratori, compania noastra furnizeaza servicii de cercetare aplicata si implementari software conceptuale  pentru proiecte de automatica si informatica industriala.

Acestea acopera o serie de tematici, cum ar fi:

  • Sisteme inteligente de masurare si retele de senzori wireless;
  • Algoritmi de prelucrare a informatiei: centralizati si distribuiti;
  • Statistica aplicata si analize avansate pentru seturi mari de date;
  • Cladiri inteligente si Smart City;
  • Arhitecturi pentru sisteme ciberfizice (CPS) si convergenta automatica/IT.

Proiecte recente au inclus:

  • Dezvoltarea, implementarea si validarea unor algoritmi de localizare wireless indoor;
  • State-of-the-art asupra metodelor de data mining si machine learning pentru analiza datelor in cadrul institutiilor culturale;
  • Cercetare asupra modelarii predictive si clasificarii pentru ingineria fiabilitatii;
  • Data Science for Business si Data Insights – Models, Techniques and Tools, cursuri de pregatire.

Tehnologii utilizate: Matlab/Julia, R, RapidMiner, SAS,  C/C++, Python (SciPy + NumPy), LabVIEW, Business Intelligence: QlikView, Tableau.

Proiectele recente, implementate cu succes, au condus la parteneriate sustenabile cu universitati tehnice, institute nationale de cercetare-dezvoltare, asociatii profesionale, agentii guvernamentale precum si alte companii. Pentru propuneri de noi colaborari, corelate cu portofoliul nostru de competente tehnice, va rugam sa ne contactati!

Proiecte recente:
1. Sistem Avansat de conducere a proceselor pentru Specializare Inteligenta in Domeniul energetic – ASID, Universitatea „Politehnica” din Bucuresti, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0234Octombrie 2016 – Martie 2018

Proiecte incheiate:
1. Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat in domeniul Ingineria Sistemelor, POSDRU86/1.2/S/63806, 2010-2013.