Un proces educațional de calitate în domeniul tehnic nu poate fi asigurat decât prin folosirea unor mijloace didactice moderne, reunite într-un cadru unitar în care elevul deprinde abilități practice cu aplicare directă în mediul industrial.

Din anul 2007, domeniul de activitate al firmei a fost extins prin implicarea activă în creșterea calității învățământului tehnic preuniversitar și universitar. În cadrul firmei sunt dezvoltate echipamente didactice care urmăresc programele de studiu aprobate, ținând cont de nivelul tehnologic actual întâlnit în sectoarele industriale amintite. Portofoliul include o serie de echipamente didactice, laboratoare integrate pentru activitățile practice ale elevilor sau instruirea personalului în mediul industrial și cursuri de formare însoțite de manuale și aplicații.

Începând cu anul 2011 ASTI Automation este partener SIEMENS SCE (Siemens Automation Cooperates with Education) și membru WorldDidactic (asociația mondială a editorilor, producătorilor și distribuitorilor de materiale didactice).

NOU! Cursuri de pregatire

În ceea ce privește echipamentele didactice pe care firma le dezvoltă, acestea acoperă o gamă largă de domenii de studiu precum:

  • Bazele electrotehnicii și electronicii;
  • Acționări electrice și electronice ale motorului electric;
  • Instalații electrice;
  • Pneumatice;
  • Mecatronică;
  • Achiziții de date prelucrare și vizualizare;
  • Sisteme de comandă secvențială și automate programabile;
  • Conducerea proceselor.

Folosind platforma integrată ASTANK2 pentru studiul și dezvoltarea unor strategii de control neliniar pentru reglarea debitului și a nivelului au fost realizate articole care au fost prezentate la diferite conferințe internaționale precum :

Articol 1: J. Culita, D. Stefanoiu, A. Dumitrascu, ASTANK2: Analytical Modeling and Simulation, 2015 20th International Conference on Control Systems and Science (CSCS20)

Articol 2: A. Dumitrascu, C. Istratescu, D. Stefanoiu, J. Culita, Environment Communication and Control Systems integrated on Teaching Platforms, Case study: Double Water Tank System, 2015 20th International Conference on Control Systems and Science (CSCS20)

Articol 3: J. Culita, D. Stefanoiu, Multi-Model Identification of Pumping System in ASTANK2 Plant, 2017 21st International Conference on Control Systems and Science (CSCS21)