Cursuri de instruire și consultanță
Instruire tehnică pentru industrie

Cursurile sunt prezentate într-un mod util și informativ, făcând în mod constant referire la problemele tipice de proiectare din industrie și oferind soluții practice. Cursurile oferă un număr mare de aplicații practice astfel încat candidații să aibă posibilitatea să învețe făcând exerciții pratice. Utilizarea de echipamente industriale reale în exercițiile practice, asigură faptul că aplicațiile abordate sunt realiste și relevante.

AA-DEE100 Curs de Proiectare Instalații Electrice
Acest curs oferă participanților toate abilitățile și cunoștințele necesare pentru proiectarea instalațiilor electrice. Abilitatea de a proiecta este necesară înainte ca noi instalații industriale să fie construite și de asemenea, atunci când sunt necesare completări sau modificări la instalațiile existente. Cursul are o vastă abordare practică, punând accentul pe practicile de lucru în condiții de siguranță și pe dezvoltarea de competențe utile și practice. Acest curs de formare este adresat electricienilor cu experiență sau oricărei persoane care ar dori să câștige experiență în industria electrotehnică.

AA-STC200 Senzori și Traductoare în Automatizările de Proces
Acest curs oferă cunoștințele necesare pentru a învăța într-o maniera structurată și eficientă  principiile și noțiunile de senzori și traductoare și de asemenea, utilizarea acestora în procesele industriale. Cursul oferă pregătire practică și asigură cele mai bune practici în ceea ce privește  măsurarea cu diferite game/tipuri de senzori și traductoare a diferitelor marimi fizice  cum ar fi: nivelul, debitul, temperatura, presiunea, precum și a sistemelor electrice. Cursul oferă, de asemenea, înțelegerea standardelor de măsurare, etalonare și trasabilitatea în contextul nivelului înalt de instrumente.

AA-CLC210 Controlul Sistemelor în Bucla Închisă în Automatizarile de Proces
Acest curs oferă cunoștințele necesare pentru a învăța concepte de ingineria sistemelor într-un mod structurat și eficient. Cursul va preda participanților elementele esențiale ale dinamicii procesului, controlere PID, metode de acordare ale regulatoarelor, algoritmi de raglare avansați, abilități de optimizare pentru diferite bucle de control. În acest curs practic, cursanții vor învăța despre diferite tipuri de regulatoare, algoritmi și de asemenea, care sunt opțiunile de control al proceselor care ar trebui să fie utilizate și în ce moment.

AA-SCA220 Controlul și Monitorizarea Proceselor Industriale
În acest curs veți învăța să realizati un sistem de control folosind gama de PLC-uri SIMATIC S7 și interfețe vizuale pentru a asigura un control automat al parametrilor de proces și o imagine detaliată a instalației. Acest curs vă oferă elementele de bază generale de operare și monitorizare bazate pe SIMATIC WinCC. De asemenea, cursanții vor învăța despre crearea de proiecte, configurarea ecranelor de vizualizare, parametrizarea mesajelor, afișarea grafica a alarmelor, afișarea curbelor de evoluție, inregistrarea de date și marimi, toate acestea realizând exerciții practice.

AA-LOG300 Automate Programabile LOGO!
Acest curs oferă cunoștințele necesare pentru a învăța un limbaj structurat și eficient de programare utilizând un PLC simplu marca SIEMENS numit LOGO! Acest curs nu va acoperi doar elementele de bază ale structurii și funcționalității PLC-ului LOGO!, ci și procesul de creare a unui program pentru LOGO! de la început până la sfârșit.

AA-SIM310 SIMATIC S7 Curs Practic – Nivel de Baza
În acest curs veți învăța structura și funcționarea PLC-urilor SIMATIC S7 și de asemenea, programarea acestor tipuri de PLC-uri.Acest curs oferă abilitățile necesare pentru a înțelege modul în care funcționează programele moderne, tipice PLC-rilor industriale, pentru a realiza modificări programelor existente și de semenea pentru a crea programe mici. Cursul este potrivit pentru cei care au cunostiințe în domeniul electric.

AA-SIM320 SIMATIC S7 Curs Practic – Nivel Avansat
În acest curs veți învăța să utilizați setul de instrucțiuni SIMATIC S7 pentru procesarea de valori analogice și algoritmul PID de control, astfel încât să puteți realiza un sistem de control în buclă închisă.În acest curs o atenție deosebită este pusă pe tematici ce abordează structuri hardware complexe și funcții de diagnosticare software, funcții tehnologice integrate ale regulatoarelor PID și funcții de comandă. Acest curs este dedicat utilizatorilor cu o experiență în domeniul ingineriei, mai exact experință în configurarea, proiectarea și punerea în funcțiune a automatelor programabile SIMATIC S7.

AA-CDS330 PLC Programarea PLC în CODESYS
Participanții la acest curs vor deveni familiarizați cu mediul de programare CoDeSys, realizând aplicații practice în diverse domenii industriale care utilizează echipamente obișnuite (motoare, axe electrice, elemente pneumatice, etc). De asemenea, participantul va fi introdus în diferite tipuri de date: tipuri de date standardizate, tipuri de date definite (tablouri, structuri, tipuri de enumerare, etc.), configurația Intrare/Ieșire. Cursul de formare oferă o imagine de ansamblu a funcțiilor CoDeSys, cum ar fi: configurarea task-urilor, funcționalitatea on-line (puncte de întrerupere, forțarea variabilelor), administrarea mai multor „watch lists”, precum și o prezentare generala a operatorilor CoDeSys: logica booleana, comparații, operatori reali, etc.

AA-INC400 Curs de Comunicații Industriale
Acest curs are ca scop prezentarea rețelelor de comunicații industriale obișnuite, atât prin expunerea cunoștințelor teoretice, cât și prin exemple practice. Cursul de rețele industriale acoperă următoarele obiective de învățare: configurarea magistralei de câmp Profibus, magistralei de rețea Profinet, EtherCAT, CANopen, IO Link, ModBus TCP / RTU, AS-Interface; pentru a compara caracteristicile de performanță ale unei magistrale de câmp sau de rețea, de a identifica avantajele și dezavantajele fiecărei magistrale de câmp sau de rețea și selectarea rețelei corespunzătoare.

AA-IDC500 Acționări Electrice cu Convertizoare de Frecvență
Acest curs oferă cunoștințele necesare pentru a învăța principii și noțiuni structurate și eficiente cu privire la aplicabilitatea, utilitatea, alegerea și configurația convertizoarelor de frecvență în funcție de caracteristicile unui proces tehnologic. Acest curs oferă o înțelegere aprofundată a relațiilor dintre turația, cuplul, tensiunea și frecvența motoarelor industriale. Exercițiile practice pe echipamentele de training specifice și tool-ul STARTER PC permite participanților la curs să îșî dezvolte abilități specifice la un nivel practic.

AA-MMC510 Sisteme Moderne de Control al Mișcării
Sistemele moderne de control al mișcării utilizează o varietate de tehnologii, inclusiv invertoare, servomecanisme, steppere, etc. This course covers everything a technician needs to maintain motion control systems. Acest curs combină cunoștințele despre invertoare și abilitățile asociate cu steppere și servomecanisme pentru a asigura pe deplin înțelegerea cu privire la echipamentele de control al mișcării. Pentru a finaliza cu succes acest curs, sunt necesare următoarele: un fond teoretic în domeniul energiei electrice si electronică, conceptele de bază ale calculatorului și a cunoștințelor de bază ale funcționării controlerelor.

AA-ROB600 Curs de Roboți Industriali
Acest curs oferă o imagine de ansamblu a proceselor bazate pe roboți, printr-o abordare sistematică a conceptelor de bază pentru programarea roboților industriali în diferite sisteme de management al producției.Roboții au o gamă impresionantă de aplicații, de la „pick & place”, la ambalare, sudare, vopsire, sau inspectarea pieselor imediat după un proces. Cursul conține înregistrări video, simulări interactive și exerciții practice care îmbogățesc mediul virtual de învățare.

AA-DM101 Industrial Data Mining
In fabricile conectate, ca nucleu al paradigmei Industry 4.0,managementul eficient si extragerea cunostintelor din datele colectate, provenite de la nivelul de camp, reprezinta o provocare critica. Cursul ofera o abordare sistematica asupra tehnicilor pentru administrarea seturilor mari de date, construirea si imbunatatirea modelelor predictive pentru rezolvarea unor probleme practice. Aceasta conduce la definirea si solutionarea unor probleme cheie ingineresti si de management prin capacitatea de a controla si parametriza deciziile de proiectare ce stau in spatele instrumentelor de invatare automata de nivel inalt. Subiectele principale includ: metodologia de data mining, gestionarea si structurarea datelor, tehnici de modelare pentru regresie si clasificare, selectia, validarea si operationalizarea modelelor. Sesiunile practice si implementarea fluxurilor de data mining, prin instrumente dedicate e.g. RapidMiner, contribuie la cresterea productivitatii. Acestea includ exemple relevante pentru mentenanta predictiva a echipamentelor si imbunatatirea performantei liniilor de fabricatie in industrie.