phoenix

Fondată în 1923, compania PHOENIX CONTACT oferă cele mai bune soluții posibile de inginerie electrică pentru activitățile clienților. Din portofoliul larg de produse de bază ale companiei fac parte următoarele: tehnologie de conectare pentru echipamente și plăci cu circuite imprimate, componente industriale pentru inginerie electrică și electronică, precum și soluții de automatizare specifice fiecărei industrii.

PHOENIX CONTACT poate oferi soluții în umătoarele domenii: alimentarea cu energie electrică, în special în domeniul energiei regenerabile; echipamente, utilaje și dulapuri de distribuție; sisteme de automatizare și de securitate pentru protecția oamenilor, a mașinilor și a datelor; soluții pentru infrastructură și multe alte domenii.

ASTI Automation integrează echipamentele companiei producătoare PHOENIX CONTACT și de asemenea este și distribuitor a acestora.

Pagină WEB Phoenix Contact.